Wyłączenie odpowiedzialności

Warunki niniejszej klauzuli wyłączenia odpowiedzialności mają zastosowanie do strony internetowej www.docsure.nl. Firma Avigji bv (nr rejestr. w Izbie Handlowej: 62402765), w dalszej części określana jako „Avigji”, niniejszym zapewnia użytkownikowi dostęp do strony internetowej docsure.nl, gdzie publikowane są teksty, zdjęcia i inne materiały w celu przekazywania informacji użytkownikowi.

Poprzez odwiedziny na naszej stronie internetowej i (lub) korzystanie z informacji oferowanych na tej stronie lub za jej pośrednictwem użytkownik oświadcza, że akceptuje stosowalność tej klauzuli wyłączenia odpowiedzialności. W razie sprzeczności między warunkami dotyczącymi określonych produktów i usług zamawianych za pośrednictwem tej strony internetowej a niniejszą klauzulą ​​wyłączenia odpowiedzialności obowiązują warunki dotyczące tych produktów i usług.

Korzystanie ze strony internetowej Docsure

Informacje na tej stronie internetowej mają wyłącznie charakter ogólny. Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Mimo że Avigji zachowuje należytą staranność przy tworzeniu i utrzymywaniu tej strony internetowej, a tym korzysta ze źródeł, które są uważane za wiarygodne, nie może zagwarantować, że oferowane na stronie informacje są dokładne, pełne i aktualne. Ponadto Avigji nie gwarantuje, że ta strona internetowa będzie działać bez błędów i przerw. Avigji kategorycznie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność oferowanych informacji oraz za (niezakłócone) korzystanie z tej strony internetowej.

Informacje, produkty i usługi stron trzecich

Kiedy strona internetowa Docsure wyświetla odnośniki (linki) do witryn stron trzecich, nie oznacza to, że produkty lub usługi oferowane na tych witrynach są rekomendowane przez firmę Avigji. Avigji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, wykorzystanie ani dostępność witryn, do których kieruje lub które kierują użytkowników na naszą stronę internetową. Korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko. Informacje zawarte na takich witrynach nie są sprawdzane przez firmę Avigji pod względem dokładności, zasadności, aktualności czy kompletności.

Korzystanie z informacji

Avigji zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej oraz inne prawa dotyczące wszystkich informacji oferowanych na tej stronie internetowej (w tym między innymi prawa do wszystkich tekstów, materiałów graficznych i znaków graficznych). Niedozwolone jest kopiowanie, pobieranie lub upublicznianie, rozpowszechnianie i powielanie w jakikolwiek inny sposób informacji zawartych z na tej stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Avigji lub prawnie uznanej zgody posiadacza praw. Można jednak drukować i (lub) pobierać informacje z tej strony internetowej na własny użytek.

Wprowadzanie zmian

Avigji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do informacji oferowanych na tej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, w tym także do treści niniejszej klauzuli wyłączenia odpowiedzialności, w dowolnym czasie i bez konieczności powiadamiania o tym. Zalecamy, żeby co jakiś czas sprawdzać, czy w informacjach podanych na tej stronie lub za jej pośrednictwem, w tym także w treści niniejszej klauzuli wyłączenia odpowiedzialności, zostały wprowadzone zmiany.

Obowiązujące prawo

Ta strona internetowa, jak również klauzula wyłączenia odpowiedzialności podlegają przepisom prawa holenderskiego. Wszelkie spory związane z tą klauzulą ​​wyłączenia odpowiedzialności będą przekazywane wyłącznie właściwemu sądowi z siedzibą w Holandii.

Informacje o Docsure

Docsure to produkt firmy Avigji bv, Innovators

Start gratis trial