Seminar Wetgeving
bij onderaanneming en inlening

Het inhuren van onderaannemers, inleners, ZZP-ers, uitzendkrachten en buitenlanders in de bouwsector heeft het laatste decennium een enorme vlucht genomen. Veel aannemers en onderaannemers hebben echter niet alle kennis in huis om de bijbehorende risico’s en verplichtingen goed te managen. In het seminar ‘Wetgeving bij onderaanneming en inlening’ informeren wij hoofdaannemers en onderaannemers over de huidige relevante wetgeving.

De navolgende wetgeving zal worden behandeld:

 • Invorderingswet
  • Artikel 34 Inlening
  • Artikel 35 Ketenaansprakelijkheid (WKA)
 • Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)
 • Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI)
 • Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Seminar Wetgeving
bij onderaanneming en inlening

Het inhuren van onderaannemers, inleners, ZZP-ers, uitzendkrachten en buitenlanders in de bouwsector heeft het laatste decennium een enorme vlucht genomen. Veel aannemers en onderaannemers hebben echter niet alle kennis in huis om de bijbehorende risico’s en verplichtingen goed te managen. In het seminar ‘Wetgeving bij onderaanneming en inlening’ informeren wij hoofdaannemers en onderaannemers over de huidige relevante wetgeving.

De navolgende wetgeving zal worden behandeld:

 • Invorderingswet
  • Artikel 34 Inlening
  • Artikel 35 Ketenaansprakelijkheid (WKA)
 • Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)
 • Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI)
 • Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In begrijpelijke taal wordt u in ca. 1,5 uur bjigepraat wélke documenten en gegevens u van wélke onderaannemer/zzp-er/uitzendkracht/buitenlander in uw administratie dient te verzamelen en welke gegevens en documenten u juist niet mág opnemen in uw administratie. Voorts informeren wij u over het juiste gebruik en vaak voorkomend misbruik van de G-rekening. Tijdens het seminar kunt u vragen of praktijkvoorbeelden aan de orde brengen die onder andere zullen worden behandeld door arbeidsrecht jurist Mr. Y. van Meurs.

Onder andere de navolgende documenten en gegevens zullen worden besproken

 • Inschrijving uitzendbureau’s in SNA-register (risico op boete van max € 83.000,- bij niet inschrijving)
 • Verblijfsvergunning
 • Tewerkstellingsvergunning
 • GVVA
 • WAADI-registratie
 • A1-verklaring
 • Beschikking Fiscus iz geen verplichting betaling loonheffingen (aantonen zzp-er)
 • WAS-verklaring
 • Juist gebruik ID-bewijs
 • Juist gebruik BSN-nummer

Voorkom boetes en naheffingen!

Al onze seminars worden gegeven op het volgende adres. Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op.

Avigji bv
Scheijdelveweg 9
3214 VN  Zuidland

088-004 62 00
info@docsure.nl


Ik meld me aan voor het seminar op:

Start gratis trial