Is uw onderaannemersadministratie op orde?

Heeft iedere partij in de keten aan zijn verplichtingen voldaan? Heeft iedereen zijn gewerkte uren geregistreerd? Zijn alle benodigde documenten ondertekend geretourneerd? Is die factuur wel akkoord voor betaling? Voldoen we eigenlijk wel aan wetgeving zoals WKA en WAS? Kortom, veel vragen over zaken waar een ieder dagelijks mee te maken heeft, maar die door het gebrek aan kennis én structuur niet altijd efficiënt en optimaal kunnen worden beantwoord. Docsure biedt dé meest geavanceerde bewakingstool voor de bouw waarmee u al deze zaken beheert, bewaakt en controleert.

Volledige documentbewaking

Docsure bewaakt alle documenten binnen het gehele bedrijfsproces, van wetgeving tot projectadministratie. Met geen enkel ander softwarepakket kunt u zo eenvoudig, efficiënt en compleet bewaken of álle gevraagde gegevens en documenten door uw onderaannemers zijn aangeleverd.

Complete
administratie

Dankzij Docsure staat de volledige onderaannemersadministratie met alle gegevens, documenten en urenregistratie van alle partijen in de keten op één plek in de Cloud. Dat is ideaal als u snel iets wilt controleren op volledigheid.

Zicht in de
gehele keten

Met Docsure heeft u direct zicht in alle lagen van de keten. Het beheren, bewaken en controleren werkt intuïtief en snel, voor alle partijen in de bouw: zzp-er, onderaannemer, aannemer en hoofdaannemer.

Is uw onderaannemersadministratie op orde?

Heeft iedere partij in de keten aan zijn verplichtingen voldaan? Heeft iedereen zijn gewerkte uren geregistreerd? Zijn alle benodigde documenten ondertekend geretourneerd? Is die factuur wel akkoord voor betaling? Voldoen we eigenlijk wel aan wetgeving zoals WKA en WAS? Kortom, veel vragen over zaken waar een ieder dagelijks mee te maken heeft, maar die door het gebrek aan kennis én structuur niet altijd efficiënt en optimaal kunnen worden beantwoord.
Docsure biedt dé meest geavanceerde bewakingstool voor de bouw waarmee u al deze zaken beheert, bewaakt en controleert.

Volledige documentbewaking

Docsure bewaakt alle documenten binnen het gehele bedrijfsproces, van wetgeving tot projectadministratie. Met geen enkel ander softwarepakket kunt u zo eenvoudig, efficiënt en compleet bewaken of álle gevraagde gegevens en documenten door uw onderaannemers zijn aangeleverd.

Complete
administratie

Dankzij Docsure staat de volledige onderaannemersadministratie met alle gegevens, documenten en urenregistratie van alle partijen in de keten op één plek in de Cloud. Dat is ideaal als u snel iets wilt controleren op volledigheid.

Inzicht in de
gehele keten

Met Docsure heeft u direct zicht in alle lagen van de keten. Het beheren, bewaken en controleren werkt intuïtief en snel, voor alle partijen in de bouw: zzp-er, onderaannemer, aannemer en hoofdaannemer.

 

Start gratis trial