Oto, jak działa Docsure

Docsure ma wyjątkowe rozwiązanie, które pozwala w prosty sposób przypisać określone dokumenty każdej firmie i każdemu pracownikowi. Później Docsure automatycznie monitoruje, czy otrzymałeś wszystkie te informacje. Formuła „Zarządzaj, Monitoruj i Kontroluj” sprawia że proces ten jest prosty i intuicyjny dla każdego użytkownika.
Docsure działa w chmurze, dzięki czemu można logować się z dowolnego urządzenia: smartfona, tabletu lub komputera.

Zarządzaj

Chcesz, żeby każdy podwykonawca dostarczył Ci odpowiednie informacje i dokumenty, lecz te mogą się różnić w zależności od firmy, pracownika czy projektu. Docsure pozwala w szybki i prosty sposób zażądać odpowiednich dokumentów od każdego podwykonawcy. Za pośrednictwem Docsure każdy podwykonawca rejestruje także swoje godziny przepracowane nad każdym projektem.

Monitoruj

Docsure automatycznie monitoruje, czy podwykonawcy w terminie dostarczają wszystkie przypisane im informacje, dokumenty i zestawienia godzin pracy. Każdy w czasie rzeczywistym i przy użyciu dowolnego urządzenia może zobaczyć, których dokumentów nadal brakuje, a które straciły ważność. Kiedy tylko wszystkie informacje są uporządkowane, wystarczy jedno kliknięcie myszką, aby wygenerować tygodniową statystykę Docsure lub pokwitowanie.

Kontroluj

Dzięki Docsure można w szybki i prosty sposób sprawdzić wszystkie dane, dokumenty i zestawienia godzin pracy dostarczone przez podwykonawcę. Po ich zatwierdzeniu podwykonawca zostanie automatycznie o tym poinformowany. Użytkownicy serwisu będą również ż automatycznie powiadomieni, jeżeli jakiś dokument wkrótce straci ważność, dzięki czemu będą mogli w odpowiednim czasie zapewnić nowy dokument.

Oto, jak działa Docsure

Docsure ma wyjątkowe rozwiązanie, które pozwala w prosty sposób przypisać określone dokumenty każdej firmie i każdemu pracownikowi. Później Docsure automatycznie monitoruje, czy otrzymałeś wszystkie te informacje. Formuła „Zarządzaj, Monitoruj i Kontroluj” sprawia że proces ten jest prosty i intuicyjny dla każdego użytkownika.
Docsure działa w chmurze, dzięki czemu można logować się z dowolnego urządzenia: smartfona, tabletu lub komputera.

Zarządzaj

Chcesz, żeby każdy podwykonawca dostarczył Ci odpowiednie informacje i dokumenty, lecz te mogą się różnić w zależności od firmy, pracownika czy projektu. Docsure pozwala w szybki i prosty sposób zażądać odpowiednich dokumentów od każdego podwykonawcy. Za pośrednictwem Docsure każdy podwykonawca rejestruje także swoje godziny przepracowane nad każdym projektem.

Monitoruj

Docsure automatycznie monitoruje, czy podwykonawcy w terminie dostarczają wszystkie przypisane im informacje, dokumenty i zestawienia godzin pracy. Każdy w czasie rzeczywistym i przy użyciu dowolnego urządzenia może zobaczyć, których dokumentów nadal brakuje, a które straciły ważność. Kiedy tylko wszystkie informacje są uporządkowane, wystarczy jedno kliknięcie myszką, aby wygenerować tygodniową statystykę Docsure lub pokwitowanie.

Kontroluj

Dzięki Docsure można w szybki i prosty sposób sprawdzić wszystkie dane, dokumenty i zestawienia godzin pracy dostarczone przez podwykonawcę. Po ich zatwierdzeniu podwykonawca zostanie automatycznie o tym poinformowany. Użytkownicy serwisu będą również ż automatycznie powiadomieni, jeżeli jakiś dokument wkrótce straci ważność, dzięki czemu będą mogli w odpowiednim czasie zapewnić nowy dokument.

Rozszerzone możliwości przypisywania dokumentów.

Właśnie dlatego Docsure jest tak wyjątkowy.

Oprócz dokumentów, które są obowiązkowe w świetle prawa, Docsure jest szczególnie przydatny jako platforma do monitorowania wszystkich dokumentów w całej firmie. Korzystając z Docsure, z dużą dokładnością – według projektu, podwykonawcy, pracownika lub kombinacji tych opcji – można przypisywać dokumenty, które chcesz otrzymać od swoich podwykonawców. Daje to nieograniczone możliwości pod kątem monitorowania dokumentów! Można tu ująć wszystko, począwszy od umów, gwarancji, sprawozdań, planów pracy, poprzez dyplomy i certyfikaty, aż po ubezpieczenia.

Docsure ma wiele zalet

Rejestrowanie godzin

Docsure umożliwia zarządzanie tygodniowymi statystykami wszystkich podwykonawców bez konieczności poświęcania na to ani chwili. Wystarczy jedno kliknięcie, aby zebrać razem wszystkie osobne statystyki tygodniowe i utworzyć wspólny plik dla całego projektu. Godziny można rezerwować przy użyciu smartfona, tabletu lub komputera.

Łączność z Izbą Handlową

Docsure automatycznie sprawdza numer, pod którym podwykonawca jest zarejestrowany w Izbie Handlowej. Będziesz zatem wiedział z całą pewnością, że podwykonawca jest zarejestrowany i będziesz miał do swojej dyspozycji wszystkie istotne dane firmy.

Funkcja szlabanu

Docsure w pełni automatycznie określa tygodniowe statystyki podwykonawcy. Jeżeli nie dostarczono obowiązkowych danych, dokumentów i zestawienia godzin pracy, lub jeżeli dokumenty te straciły ważność, tygodniowe statystyki zostaną odrzucone.

Przejrzystość

Przejrzystość, którą Docsure oferuje wszystkim stronom, pozwala na unikniecie późniejszej dyskusji na temat braku pokwitowania czy zatwierdzenia faktury.

Sprawozdawczość

Docsure zapewnia bezpośredni wgląd w rożne dane – według projektu i podwykonawcy. Może to dotyczyć na przykład przepracowanych godzin i średnich stawek godzinowych.

Komunikacja

Docsure w prosty i bezpośredni sposób komunikuje się z Twoimi podwykonawcami. Są oni automatycznie powiadamiani na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) o końcu ważności swoich dokumentów.

Zabezpieczone środowisko

Wszystkie dane, dokumenty i zestawienia godzin pracy znajdują się w Twojej własnej domenie. Inni użytkownicy Docsure nie mogą przeglądać Twoich danych ani też nie uzyskają do nich dostępu. Dokumenty są zarządzane w bezpieczny sposób.

Ustawienia producenta

Docsure ma standardowe ustawienia producenta, zgodne z obowiązującym prawem. Po dokonaniu zakupu można od razu zacząć korzystać z serwisu, bez konieczności marnowania czasu na ustawienia.

Start gratis trial